64-16700 64-65 Dash panel assembly67-16715 67 Ashtray assembly67-16711 67 Dash ashtray 64-16710 64-66 Dash ashtray 67-16701 67-68 Dash panel assembly 67-16700 67-68 Dash panel assembly coupe 69-16700 69 Dash panel assembly 64-16650 64-66 Convertible top repair manual 64-16638 64-68 Convertible top dowel pins 64-16635 64-68 Convertible top clevis pin kit 64-16631 64-68 Convertible top clam truss head screw 64-16630 64-68 Convertible top clamp truss head screw repair kit 65-16625 65-68 Convertible top tension cables 69-16625 69-70 Convertible top tension cables 64-16620 64-67 Convertible top latch mounting bases 64-16622 64-67 Convertible top latch springs 71-16617 71-73 Convertible top latch handle RH64-16624 64-65 Convertible top tension cables 71-16616 71-73 Convertible top latch handle LH 64-16612 64-68 Convertible top latch assembly LH 64-16613 64-68 Convertible top latch assembly RH